główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs na świadczenie medyczne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (teks jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn, zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lesznie