główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019

21/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę probówek do zamkniętego systemu poboru krwi wraz z akcesoriami.

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 13:57

2. 2019

Sukcesywny zakup gorących napojów

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na sukcesywny zakup gorących napojów z automatów na potrzeby RCKiK w Poznaniu i oddziale terenowym w Lesznie.

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 13:33

3. 2019

Świadczenie usługi kurierskiej przesyłek dokumentów i sprzętu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi kurierskiej przesyłek dokumentów i sprzętu.

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 13:14

4. 2019

24/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz podległych mu Oddziałów Terenowych w Wągrowcu, Lesznie i Pile

Utworzony: 2019-07-26 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 13:22

5. 2019

16/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług kurierskich przesyłek w suchym lodzie, przesyłek kurierskich dokumentów i sprzętu oraz przesyłek kurierskich materiału biologicznego.

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-07-26 14:20

6. 2019

Dostawa papierów toaletowych, ręczników papierowych i torebek papierowych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę papierów toaletowych, ręczników papierowych i torebek papierowych.

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-24 11:46

7. 2019

20/2019

Utworzony: 2019-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 13:17

8. 2019

18/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę i wdrożenie macierzy dyskowej.

Utworzony: 2019-06-27 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 15:01

9. 2019

Dostawa końcówek do pipet

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-17 14:09

10. 2019

Dostawa materiałów jednorazowych, worków foliowych oraz chemii gospodarczej

Postępowanie prowadzone jest na zewnętrznej platformie e-zamawiający. Wszelkie dokumenty należy pobrać ze strony https://rckikpoznan.ezamawiajacy.pl

Utworzony: 2019-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 10:39

11. 2019

13/2019

RCKIK w Poznaniu zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów promocyjnych dla dawców krwi.

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 14:01

12.

18/2019

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-27 07:43

13. 2019

12/2019

RCKIK w Poznaniu zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów i odczynników do przygotowania bibliotek oraz przeprowadzenia sekwencjonowania metodą NGS.

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 13:26

14. 2019

Dostawa pojemników transferowych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników transferowych potrójnych 450/300/300 ml na surowice

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 12:35

15. 2019

Wynajem samochodu chłodni

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na usługę wynajmu samochodu chodni na potrzeby transportu wyposażenia w trakcie akcji wyjazdowej.

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-21 09:18

16. 2019

Dostawa odczynników oraz kontroli do cytometru FC 500 MCL Beckman Coulter

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę odczynników oraz kontroli do cytometru FC 500 MCL Beckman Coulter.

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 10:29

17. 2019

Wynajem samochodu chłodni

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na usługę wynajmu samochodu chłodni na potrzeby transportu wyposażenia w trakcie akcji wyjazdowej.

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 08:54

18. 2019

15/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na usługę sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułami.

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 13:50

19.

16/2019

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-06-06 14:00

20. 2019

Usługa serwisowa systemu monitoringu temperatur urządzeń chłodniczych w RCKiK w Pozn...

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na usługę serwisową systemu monitoringu temperatur urządzeń chłodniczych w RCKiK w Poznaniu.

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 14:29