główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

2/2020

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę mikrokuwet wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania badań poziomu hemoglobiny we krwi. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne w postaci dostawy kompletnego systemu odpowiadającego funkcjonalnie i ilościowo zasobom posiadanym przez Zamawiającego, opisanym w załączniku Nr 1

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-20 14:30

2. 2020

6/2020

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na usługę serwisu, konserwacji i przeglądów instalacji klimatyzacyjnej i chłodniczej w siedzibie RCKiK w Poznaniu oraz w Oddziałach Terenowych

Utworzony: 2020-02-10 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 12:27

3. 2020

3/2020

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 11:09

4. 2020

1/2020

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę samoprzylepnych wskaźników napromieniowania krwi i jej składników.

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 12:08

5. 2020

ZP/6/2020

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę czytników kodów kreskowych. Termin składania zapytań: 05.02.2020 r., godz. 10.00 Termin składania ofert: 07.02.2020 r., godz. 12.00

Utworzony: 2020-01-31 | Zmodyfikowany: 2020-02-10 12:41

6. 2019

39/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę pustych pojemników z tworzywa sztucznego do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników min. 450/300/300 do pojemności max. 600/600/600 ml.

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 13:57

7. Plan zamówień publicznych na rok 2020

Plan zamówień publicznych

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 15:10

8. 2020

Sprzedaż mienia

RCKiK w Poznaniu ogłasza przetarg w trybie określonym w art. 70[1] kodeksu cywilnego na sprzedaż mienia będącego w własnością RCKiK w Poznaniu. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż pojazdów Mercedes Benz Vito 116 CDI.

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 10:06

9. 2019

Sprzedaż mienia

RCKiK w Poznaniu ogłasza przetarg w trybie określonym w art. 70[1] kodeksu cywilnego na sprzedaż mienia będącego w własnością RCKiK w Poznaniu. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż pojazdów Mercedes Benz Vito 116 CDI.

Utworzony: 2019-10-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 13:57

10. 2019

36/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na usługę serwisu, konserwacji i przeglądów instalacji klimatyzacyjnej i chłodniczej w siedzibie RCKiK w Poznaniu oraz w Oddziałach Terenowych.

Utworzony: 2019-12-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 13:46

11. 2019

Dostawa odczynników do testów ELISA oraz paneli alergicznych wraz z dzierżawą czytni...

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę odczynników do testów ELISA oraz paneli alergicznych wraz z dzierżawą czytnika mikropłytek i automatycznej płuczki.

Utworzony: 2019-12-19 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 13:08

12. 2019

Dzierżawa analizatora hematologicznego z dostawą odczynników

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę analizatora hematologicznego do wykonywania badań morfologii krwi w celu oceny jakościowej komórkowych składników krwi (Koncentratów Krwinek Czerwonych i Płytkowych) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych na okres 48 miesięcy.

Utworzony: 2019-12-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 12:29

13. 2019

29/2019

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-12-30 11:14

14. 2019

35/2019

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-12-23 12:50

15. 2019

Dostawa probówek do posiadanego przez Zamawiającego cytometru

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do złożenia oferty na probówki BD Trucount Tubes do posiadanego przez Zamawiającego cytometru FACSVia firmy Becton Dickinson.

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-23 12:48

16. Konkursy ofert

Konkurs na świadczenie medyczne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (teks jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn, zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lesznie

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-19 13:29

17. 2019

Kompleksowa usługa prania, maglowania, prasowania, dezynfekcji, suszenia i transport...

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w systemie ciągłym kompleksowej usługi prania, maglowania, prasowania, dezynfekcji, suszenia i transportu odzieży medycznej, odzieży roboczej, bielizny płaskiej, mopów płaskich na rzecz Zamawiającego.

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-13 12:25

18. 2019

31/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę koszulek bawełnianych z grafiką.

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 12:31

19. 2019

33/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę roztworów PAS-E do przechowywania płytek krwi w KKP o poj. 250 ml.

Utworzony: 2019-11-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 12:26

20. 2019

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących.

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-12-09 13:01